Introduktion

Djupeskog Trädfällning respekterar din integritet och rättighet till din personliga data. Våra principer är utformade för att vara lätta att förstå. Och du kan alltid ta kontakt för att få reda på vilken data som samlas in, varför och begära ut din personliga data samt att den förstörs från våra servar. Vi tar säkerhet på största allvar, både för våra kunders skull och för vår egen.

Djupeskog Trädfällning strävar efter att följa GDPR fullt ut och jobbar hårt med det. Arbetet med GDPR är löpande och rutiner uppdateras hur vi hanterar all typ av data inom företaget.

Tjänster som används

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att analysera trafiken på vår hemsida. Det gör vi för att bättre förstå hur hemsidan används och hur mycket besökare vi har.

Säkerhet
Vi tar säkerhet på största allvar och har gjort vårt yttersta för att vår hemsida ska vara säker och att all data vi har är skyddad. Skulle det ändå ske ett dataintrång är vi skyldiga att anmäla detta till Datainspektionen inom 72 timmar. Vår målsättning är självklart att det aldrig ska ske. Om det ändå händer kommer vi anmäla det omedelbart till Datainspektionen.

Lagring av data
All data lagras på servrar i Europa. Hemsidan ligger på Amazons molntjänst, AWS, i Tyskland.

Malcare WordPress Security